Komornik Olga Sawicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Kontakt

Zgodnie z art. 51 Ustawy o komornikach sądowych :
Do czasu powołania nowego komornika na zwolnione stanowisko kurator kancelarii prowadzi jedynie postępowania w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.
W związku z powyższym stanem prawnym kurator kancelarii Olgi Sawickiej – Zastępca Komornik Sądowy Igor Duchiński nie może przyjmować nowych wniosków w zakresie postępowań egzekucyjnych i nieegzekucyjnych.